masterorslave: (Default)
[personal profile] masterorslave
Pohdinnat oman itsen suhteen jatkuvat. Luvassa siis aimo annos kyökkipsykologiaa ennen kuin pääsen käsittelemään näitä asioita jonkun ammattilaisen kanssa.

Tänään mieleeni pätkähti eräs mahdollinen syy kokemaani luottamuspulaan sekä kontrollihaluun. Sairastin lapsena erästä lasten pitkäaikaistautia noin viiden vuoden ajan - kolmevuotiaasta kahdeksanvuotiaaksi asti. Totuin olemaan pitkiäkin aikoja sairaalassa, monesti myös yksin erossa muusta perheestäni. Olin erilaisten testien ja toimenpiteiden kohteena. Pienenä en ole välttämättä tajunnut, että nämä vieraat aikuiset ympärilläni satuttavat minua saadakseen minut terveeksi, olen ehkä tajunnut vain kivun ja alistettuna, muiden tekemisen kohteena olemisen. Muistikuvani noilta vuosilta ovat hatarat, enimmäkseen muistan vain kivoja asioita. Mutta ensimmäisen kerran saadessani masennusdiagnoosin opiskeluvuosieni alussa, terapeuttini tuumi näiden kokemusten olevan merkittävä psyykettäni muokannut tekijä. Kontrollihaluni, tarpeeni saada kaikki elämässäni pysymään tarkasti omissa ohjaimissani olisi vastareaktio avuttomana lapsena koettuun. Psyykkisen kokonaisrakenteeni muodostumisen kriittisillä hetkillä koin, ettei minulla ole mitään valtaa oman ruumiini suhteen - sen rajoja ja henkilökohtaista määräämisoikeuttani ylitettiin jatkuvasti minulta lupaa kysymättä. Vieläpä kipua tuottaen. Tuo terapeutti arveli, että tämä oli myös tekijänä syömisongelmieni taustalla. Tarve saada itse pitää tarkka kontrolli omasta kehostani, omasta elämästäni - kun ympärillä kaikki on kotrolloimatonta.

Ehkä nämä kokemukset ovat osaltaan olleet vaikuttamassa luottamusongelmieni syntyyn. Koen perustavaa luottamuspulaa muita ihmisiä, myös läheisiäni kohtaan. Äitikin "antoi sen kaiken tapahtua minulle", eikä ollut aina suojaamassa ja tukemassa. Muut ihmiset vain satuttavat minua, etenkin jos pääsevät lähelle... Minun täytyy satuttaa heitä ensin, minun täytyy olla pomo - säilyttää täydellinen kontrolli. Jotenkin tuo ajatusketju vaikuttaisi ihan toimivalta. Ehkäpä lapsuusajan sairauteni yhdistettynä myöhempien vuosien koulukiusaamiseen on tehnyt minusta tällaisen. Yhtenä seurauksena heikkouksiensa myöntämisen pelko. Mikäli ihmiset saavat tietää heikkouteni, he käyttävät sitä vain hyväkseen saadakseen minut oman kontrollinsa alle. Muistan, kuinka pitkään pidin kaiken vain sisälläni, en uskaltanut paljastaa itseäni muille. Vedin tietynlaista vahvan roolia. Ei se siltä varmaan ole näyttänyt kaikkien mielestä. Ehkä epäonnistumiset opinnoissa ja masennus, se etten saanut luotua elämästäni kiiltokuvamaisen onnistunutta ja menestynyttä - etenkin yleisesti arvostetuilla mittareilla laskettuna, ovat olleet niin musertavia myös edellä mainittujen seikkojen valossa. En ole pystynyt luottamaan siihen, että minua rakastetaan kokonaisena, omana itsenäni heikkouksieni kanssa. Että riitän tällaisena kuin olen.

Onneksi elämääni on siunaantunut tällaisia ihmisiä. Jotka hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. Ilman heitä en olisi varmaan itse päässyt tälle tielle, valoon. Ainakin siinä olisi voinut kestää kauan. Tai olisin hävinnyt kokonaan pimeän puolelle.

Kiitos rakkailleni.

EDIT. Elämäni aikana on tullut vastaan myös niitä ihmisiä, jotka ovat horjuttaneet lisää luottamustani ihmisiin. Tämä on varmaan vain vahvistanut luottamuspulaani sekä eristänyt psyykkisesti. Näitä kiviä olen sitten kantanut mukanani edelleen.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

masterorslave: (Default)
masterorslave

December 2016

M T W T F S S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sunday, 24 September 2017 22:49
Powered by Dreamwidth Studios