masterorslave: (Default)
[personal profile] masterorslave
Olin tänään ystävän seurassa katsomassa kaksi Rakkautta ja anarkiaa-elokuvaa. Japanilaisen Harakirin ja kotimaisen Kerron sinulle kaiken.

Pidin kummastakin elokuvasta mutta ensimmäinen oli mielestäni elokuvana onnistuneempi ja puhuttelevampi. Jälkimmäisessä elokuvassa hienon pääosasuorituksen tehnyt Leea Klemola tosin jäi kummittelemaan mieleeni. Ehkä senkin takia, että hän sekä elokuvan ohjannut ja käsikirjoittanut Simo Halinen olivat paikalla elokuvan esittämisen jälkeen vastaamassa yleisön kysymyksiin. Harmi, että tilaisuus päättyi oikeastaan juuri, kun se pääsi vauhtiin - seuraava elokuva alkoi, oli häivyttävä salista. Heitin tilaisuudessa pari kysymystä mutta olisin voinut kysellä enemmänkin. Jotkut elokuvan ratkaisut ja epätäydellisyydet(okei, todella subjektiivista) olisivat saaneet vastauksia suoraan lähteestä. Harvinaista herkkua. Voi, kun sellainen olisi mahdollista aina. Tekijät heti selittämässä miksi asiat olivat tehty kuten oli tehty. Noh, voisi se olla aika raskasta muillekin kuin tekijöille... Minulle osa teosten taikaa on juuri se, että voin pohtia ja tulkita niitä omasta näkökulmastani. Ymmärtää omalla tavallani.

Yksi pääajatus koetun elokuvaillan annista oli minulle hahmojen uskottavuus. Harakiri oli uusintaversio, jossa oli alkuperäistä enemmän annettu tilaa, rakennettu lihaa tärkeiden sivuhahmojen ympärille. Tämä oli seikka, jota arvostin uudemmassa versiossa. Päähenkilö ja tarina tai sen moraali jäivät ehkä ohuiksi, vaikka tunnelma sinällään oli alkuperäistä teosta kunnioittava.

Kerron sinulle kaiken-elokuvan päähenkilöt olivat uskottavia ja hyvin näyteltyjä. Tunnustan yllättyneeni Peter Franzenin suorituksesta. Varmaankin paras veto, minkä olen häneltä nähnyt. Tai sitten hahmo oli moniuloitteisempi kuin hänelle yleensä tarjotut. En ollut tosin varma (SPOILERVAARA!)hänen hahmonsa lopun väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Jotenkin Samin hahmo ei vaikuttanut sellaiselta ihmiseltä, joka olisi luhistuessaankaan purkautunut sillä tavalla. Tuli sellainen olo, että oliko käsikirjoittaja halunnut tällä manööverillä tuoda esille, päähenkilön ollessa transsukupuolinen, transsukupuolisten tavallista suuremman riskin joutua parisuhde/intiimiväkivallan kohteiksi..?

Mutta Samin hahmon uskottavuusongelmasta tai epätäydellisyydestä pääsen käsittelemään kyseisen elokuvan hahmojen epätäydellisyyttä. Vaikutti tietoiselta ja varsin korostetulta ratkaisulta, että melkein kaikki elokuvan hahmot olivat jollain tavalla "viallisia", epätäydellisiä. Valitettavasti se ei mielestäni toiminut kautta linjan ja kaikkien hahmojen kanssa. Esimerkiksi Ria Katajan esittämä Julia, päähenkilön ihastuksen kohteen vaimo, vaikutti ohuelta, turhankin yksioikoisen epätäydelliseltä hahmolta. SPOILER(Opettajan valta-asemasta alaikäisen oppilaansa makaava!)

Elokuvassa oli mielenkiintoisia teemoja, ehkä liikaakin. Ymmärrän, miksi lasten hyväksikäyttö ja transsukupuolisten kohtaamat ennakkoluulot leikkasivat ja miksi transsukupuolisuuteen keskittymisen sijasta yritetiin luoda moniuloitteisempi, ehkä realistiseen pyrkivä kuvaus tietyn hahmon olemassaolosta tietyssä ajassa, tietyllä hetkellä - hänen tarinansa vaikutus ympäristöön, eräänlainen "perhosefekti". Se, että erilaiset, varsinkin ennakkoluulojen kohteena olevat, ihmiset näytetään samanlaisina, epätäydellisinä kuin muutkin on hurrattavaa, enkä osoita mieltäni, kun muiden hahmojen epätäydellisyys, paheet näytetään vastenmielisempinä kuin tämän mahdollisesti parjatun mutta ylilyönnit ovat ylilyöntejä. Toisaalta saatan olla kaksinaismoralistinen, Harakirin olennaisen sivuhahmon julmuus ja ylimielisyys menee osaltani läpi varmaan kulttuurin tuntemukseni puutteellisuuden ja väkivaltaisiin hahmoihin turtumisen, ellei peräti viehtymisen takia.

Onneksi en ole kirjoittaja, uskottavien ja mielenkiintoisten hahmojen luominen on haasteellista. Entäs sitten kulloisenkin kulttuurin ja yleisön odotukset uskottavista ja hyväksyttävistä hahmoista...

Mutta antoisa leffailta, sai tätä merkintää enemmänkin ajatuksia liikkeelle pienessä päässäni.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

masterorslave: (Default)
masterorslave

December 2016

M T W T F S S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sunday, 24 September 2017 22:51
Powered by Dreamwidth Studios