masterorslave: (Spike-thinker)
[personal profile] masterorslave
Luen itseni spefi-harrastajien joukkoon mutten ole suomalaisen fandomin ytimessä. Tämä varmaankin selittää sen, että olen ollut myös aikalailla ulkona tämän vuoden coneista tai muista harrastajan tapahtumista. Sen muistin, että Finnconia ei järjestetä tänä vuonna. Se on ollutkin aikalailla ainoa con, johon olen osallistunut, ja vielä varsin säännöllisesti.

Ahvenanmaalla järjestettävä kansainvälisempi Archipelacon on puolestaan loppuunmyyty. Meinasin viime kesänä vierailla Espoon Ropeconissa, kun nykyisin kerran siellä asunkin. En saanut seuraa, enkä uskaltanut yksin lähteä. Tänä vuonna Ropecon on ykkösvaihtoehtoni mutta huomasin vasta hetki sitten, että se järjestetään tavallisesta poiketen jo toukokuussa tapahtumapaikan eli Otaniemen Dipolin mennessä remonttiin. Yleensä Ropecon on järjestetty heinäkuun lopussa tai elokuun alussa. Tämän vuoden Ropeconiin on siis vain puolisentoista kuukautta aikaa! Voi olla, että cosplay-asu jää tekemättä... Tai laittaa turbovaihteen päälle. Tai laittaa jotain kivaa mutta ei niin haasteellista.

Tavalla tai toisella, asussa tai ilman (ei kummiskaan kokonaan nakuankkana)menen Ropeconiin, jos tämä on vieläpä viimeinen lajiaan Dipolissa.

Niin, tiedän - pitäisi olla unten mailla. Etenkin, kun huomenna on aikainen lähtö tien päälle.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

masterorslave: (Default)
masterorslave

December 2016

M T W T F S S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sunday, 24 September 2017 22:48
Powered by Dreamwidth Studios